Gdzie testowano ten produkt ?

Detektor elektroniczny uzyskał pozytywne rekomendacje Wydziału Położnictwa Katedry Weterynarii Wyższej Szkoły Rolniczej i Technicznej w Olsztynie, Polska. Zalety stosowania detektora zostały również potwierdzone przez wyniki badań przeprowadzonych na uniwersytecie w Giessen, Niemcy.

Gdzie stosowano ten produkt?

Produkt został opracowany w Polsce i jest sprzedawany tam od 1987 roku. Produkt został wprowadzony w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie na wiosnę 1995 roku. Dziś jest on częścią wyposażenia wielu schronisk dla psów oraz kolejnym narzędziem umożliwiającym hodowcom większą kontrolę nad programami hodowlanymi. W roku 2000 Detektor Owulacji został wprowadzony w Wielkiej Brytanii, gdzie cieszy się ogromną popularnością. Rok później zainteresowali się nim japońscy hodowcy. Obecnie jest sprzedawany w Niemczech, Włoszech, na Węgrzech i wielu innych krajach.

Na jak długo wystarcza urządzenie?

Trudno dokładnie powiedzieć, lecz odpowiednio stosowany, może wystarczyć na całe życie.

Jak długi jest okres gwarancji urządzenia?

Okres gwarancji urządzenia wynosi 24 miesiące od momentu zakupu. Firma zapewnia także serwis pogwarancyjny i pomoc techniczną.

Czy urządzenie można stosować na innych zwierzętach – krowach/kozach?

Tak. Procedura jest dokładnie taka sama, jednakże oferowane są alternatywne detektory o rozmiarach odpowiadających danemu gatunkowi.

Po czym poznać, że bateria jest prawie wyczerpana?

Na ekranie wyświetlacza LCD urządzenia pojawi się następujący komunikat: LO BAT.

Czy różne diety mogą spowodować różnice odczytów?

Obecnie prowadzimy badania w tym zakresie. Sądzimy, że dieta może mieć wpływ na odczyty. Jednakże, jeszcze raz podkreślamy, że nie sama wartość odczytu ma znaczenie lecz uzyskany profil wykresu oraz określenie wartości szczytowej.

Czy należy wyjmować baterię, gdy urządzenie nie jest stosowane?

Nie. Baterię należy wyjąć i wymienić wyłącznie po jej wyczerpaniu.

Jak obrócić sondę jednocześnie naciskając przycisk?

Najpierw należy obrócić aparat aby sonda uzyskała dobry kontakt ze śluzem pochwowym. Po pełnym obrocie należy nacisnąć przycisk.

Czy można stosować lubrykant, aby ułatwić wsuwanie próbnika?

Lubrykant niekorzystnie wpłynie na wartość uzyskanych odczytów.

W jaki sposób czyścić urządzenie?

Hibiscrub jest najlepszym środkiem, można również stosować słaby roztwór Dettox lub Savlon. Należy przetrzeć powierzchnię sondy roztworem, po czym dokładnie spłukać wodą, osuszyć i włożyć do opakowania. Detektor należy zdezynfekować przed i po każdym pomiarze. Ostrożne i dokładne czyszczenie i dezynfekcja są najważniejszymi warunkami prawidłowego wykorzystania urządzenia. Zawsze należy korzystać ze środków dezynfekujących w stężeniach wskazanych przez producenta, w przeciwnym przypadku może to spowodować podrażnienie ścianek pochwy. Aby temu zapobiec, próbnik należy czyścić przed każdym użyciem. Roztwór środka dezynfekującego powinien być przygotowywany bezpośrednio przed ponownym użyciem detektora.

Czy urządzenie będzie działać w przypadku problemowej suczki?

Problemy pozostają problemami. Oczywiście to urządzenie nie rozwiąże problemów reprodukcyjnych danej suczki. Nie zmieni niepłodnej suczki w płodną. Jednakże jest to kolejne narzędzie, które ułatwi prowadzenie programów rozrodczych. Aparat można je stosować w domu. Urządzenie to zaoszczędzi wizyt u weterynarza oraz droższych i bardziej inwazyjnych testów. Można ocenić fałszywą ruję ponieważ wartość odczytu nie wzrośnie. Także w przypadku cichej rui można dokładnie określić punkt szczytowania.

Moja suczka cały czas krwawi, a urządzenie wskazuje dobrą porę na zbliżenie?

Należy wierzyć urządzeniu. Wskazuje ono, co naprawdę dzieje się z suczką w przeciwieństwie do zewnętrznych oznak.

Czy suczka może przejść przez ruję bez owulacji?

Tak, u niektórych suczek, które nie wykazują ‘normalnego’ okresu owulacyjnego, można zauważyć ’standardowe oznaki zachowania’.

Czy można stosować próbnik po kryciu?

Tak. Nie powinno to mieć żadnego niekorzystnego wpływu.

Jakie będą odczyty po zakończeniu owulacji?

Wartość szczytowa wskazuje, kiedy hormon luteinizujący jest wydzielany, dając początek owulacji. Po tym okresie wartość odczytów stopniowo spada w stosunkowo krótkim czasie i ostatecznie osiąga wartość bazową, na której pozostaje.

Czy można stosować próbnika poza okresem rui?

Tak. Jakkolwiek srom nie jest wtedy wilgotny, co utrudnia wsunięcie sondy. Również wartość odczytów będzie utrzymywać się na niskim poziomie, ponieważ aktywność hormonalna śluzie nie ulega znacznym zmianom.

Jak szybko odczyt się ustabilizuje?

Odczyt ustabilizuje się na wyświetlaczu LCD detektora po ok. 2 sekundach.

Jak długo próbnik powinien pozostawać wewnątrz?

Po ustabilizowaniu się odczytu detektora należy wysunąć próbnik.

Czy sonda jest wystarczająco długa dla mojej suczki?

Jeśli chodzi o długość sondy to zostaliśmy również poinformowani, że w przypadku dużych i bardzo dużych odmian psów takich jak mastif, ogar, berneński pies pasterski, itp. ich właściciele z powodzeniem stosowali próbnik, a rozmiary pochwy są podobne jak u wodołazów. Rozmiar wewnętrznej anatomii suczki nie jest wprost proporcjonalny do rozmiarów zewnętrznych. Rzeczywista różnica w odległości pomiędzy sromem a szyjką nie jest oznaczana jako różnica w całkowitych rozmiarach ciała suczki. Ponieważ sonda jest wystarczająco długa i należy ją umieścić ‘w pobliżu’ szyjki, gdzie znajduje się największa ilość śluzu (koniecznego do wykonania pomiaru). Nie jest konieczne ‘dotykanie’ szyjki sondą, lecz należy upewnić się, czy sonda została wsunięta wystarczająco głęboko aby mieć kontakt ze śluzem, w przeciwieństwem do wsunięcia jej jedynie do sromu, gdzie poziom odczytów będzie zaniżony.

Z jakich materiałów wykonano sondę i czy może się łatwo złamać?

Nie. Sondę wykonano z wysokiej jakości plastiku poliamidowego, który charakteryzuje się wyjątkową trwałością.

Mogę wsunąć próbnik tylko na jeden cal.

Zazwyczaj spowodowane to jest przez niewłaściwy kąt wsuwania próbnika. Należy naśladować kąt wejścia samca, czyli pod kątem 45° od dołu a następnie ‘wyrównanie do poziomu’. Należy pamiętać że kształt pochwy jest zakrzywiony. (Dlatego należy wprowadzić próbnik pod kątem 45 stopni a później wyrównać do poziomu). Czasami we wczesnej porze okresu u niektórych suczek ścianki pochwy są suche. Należy zwilżyć sondę wodą, rozsunąć wargi sromu i delikatnie wsunąć próbnik w srom. Jeśli suczka zaciśnie pochwę, należy zatrzymać wsuwanie próbnika i nie wpychać go głębiej aż uścisk zniknie. Należy wtedy dalej delikatnie wsuwać sondę. Nie wolno stosować lubrykantów takich jak KY lub wazelina, ponieważ będzie to mieć niekorzystny wpływ na uzyskane odczyty.

Jak poznać kiedy próbnik jest we właściwym miejscu?

Sonda powinna być wsuwana aż do napotkania delikatnego oporu, który pojawia się, gdy próbnik dochodzi do szyjki. Stanowi to ok. 3/5 długości sondy. (tj.: 3 cale wewnątrz i 2 cale widoczne na zewnątrz). W takim położeniu czubek sondy znajduje się w obszarze zawierającym największą ilość śluzu, co umożliwia uzyskanie dokładnego i miarodajnego odczytu. To ułożenie zmienia się nieznacznie w zależności od wielkości suczki. Również u niektórych suczek szyjka jest bardzo rozszerzona w początkowej fazie cyklu i podczas wsuwania sondy nie odczuwa się żadnego lub prawie żadnego oporu. Jakkolwiek 3/5 długości wciąż obowiązuje.

Czas zbliżenia – wcześnie / w środku / późno?

Producenci określają optymalny czas zbliżenia na 24 godziny po osiągnięciu wartości szczytowej.

Skąd wiadomo kiedy wartość szczytowa została osiągnięta?

Dokonując regularnych pomiarów, gdy wartość wzrasta 2,3 lub 4 razy dziennie pojawia się stała konsekwentna wartość szczytowa.

Jaka powinna być maksymalna/ szczytowa wartość?

U niektórych suczek wartość szczytowa może wynosić 400, u innych może również przekraczać 1000. Najważniejsze to szukać odpowiedniego profilu wykresu a nie rzeczywistej wartości odczytu. Wartość szczytowa dla mojej suczki nie wyniosła 600, przegapiłam wartość szczytową ponieważ czekałam aż osiągnie 600!!! Instrukcja mówi, że wartość szczytowa może być wyższa lub niższa niż przykładowa wartość szczytowa 600. (Szukaj skoku wyników, po którym następuje spadek).

Jak odróżnić fałszywą wartość szczytową od prawdziwej?

Fałszywa wartość szczytowa może być małym lub dość znacznym skokiem. Niezależnie jednak od wartości ma on miejsce około 3,4,5 dnia cieczki.

Po wprowadzeniu sondy, jeśli nacisnę przycisk ponownie bez jej poruszenia to otrzymuję inny wynik?

Prawdopodobną przyczyną jest różnica temperatur. Temperatura ma wpływ na wyniki. Jeżeli sonda trzymana jest dłużej w pochwie, aparat ociepla się i dlatego kolejne wyniki się różnią. Dlatego tak ważne jest żeby wykonywać pomiary zawsze w ten sam sposób. Bardziej wiarygodne są wyniki odczytane po kilku sekundach ponieważ temperatura aparatu przybliża się do temperatury ciała suki. Taka sama metoda powinna być kontynuowana podczas wszystkich kolejnych pomiarów.

Otrzymuję przypadkowe wysokie odczyty – dlaczego?

Zazwyczaj spowodowane to jest przez zbyt głębokie wsuniecie sondy do pochwy. (tj.: cała sonda zostaje wsunięta, aż po obudowę aparatu). Przechodzi on tedy przez szyjkę, zazwyczaj powodując przypadkowe wysokie odczyty.

Wszystkie pomiary wykazują niskie wartości (nie przekraczają 150 lub 200 itd.) – dlaczego?

Zazwyczaj spowodowane to jest przez zbyt płytkie wsunięcie sondy do pochwy (tj.: tylko w głąb sromu), i brak kontaktu próbnika ze śluzem, który jest obiektem pomiarów. Również obecność soli w moczu może obniżyć wartość wyników.

Dlaczego występuje różnica pomiędzy pomiarami porannymi i wieczornymi?

Nie ma ‘najlepszej pory’ do dokonywania pomiarów. Zauważyliśmy jednakże, iż pomiary dokonywane rano i wieczorem mogą różnić się u niektórych suczek. Zalecamy sporządzanie wykresów dla porannych i wieczornych odczytów. O ile pomiary poranne i wieczorne mogą się różnić u niektórych suczek, profil zmian jest taki sam. Wartość szczytowa będzie występowała w tym samym momencie.

Jak często należy dokonywać pomiarów?

Najlepiej przeprowadzać je codziennie o stałych porach dnia, jeśli jest to możliwe. Gdy wartości odczytów zaczynają wzrastać, i ponieważ procedura jest tak szybka i prosta, rozsądnie będzie wykonywać 2,3 lub 4 pomiary dziennie, aby dokładnie wyznaczyć wartość szczytową, a co za tym idzie określić najlepszą porę do krycia.

Jak dokładne jest to urządzenie?

Bardzo dokładne i miarodajne, jeśli używane prawidłowo.

Jak działa tester ciąży dla suk?

Tester wykrywa obecność płynów owodniowych wewnątrz macicy, które oznaczają ciążę.

Kiedy można potwierdzić ciążę?

Obecność płodu można potwierdzić już w 21 dniu po kryciu/inseminacji, jednak najbardziej optymalny dzień na badanie to 25-28 po kryciu/inseminacji.

Jak wykonywać badanie?

Sondę należy przyłożyć do powlok brzusznych oraz skierować ją pod kątek 40-45 stopni w wierunku głowy zwierzęcia.Jeśli głowicę przyłożymy pionowo lub skierujemy w stronę ogona może to spowodować błędną diagnozę ciąży spowodowaną odbiciem fal ultradźwiękowych od moczu znajdującego się w pęcherzu.

Jak interpretować odczyty?

Prawidłowy kontakt sondy czujnika ze skórą przyrząd sygnalizuje pulsującą diodą i sygnałem dźwiękowym o wysokiej częstotliwości w tempie raz na sekundę. W przypadku wykrycia ciąży przyrząd sygnalizuje ten fakt zwiększoną częstotliwością pulsowania diody i odpowiednio szybszym sygnałem dźwiękowym o wysokiej częstotliwości.

Jeśli masz pytanie,
na które nie znalazłeś odpowiedzi,
to NAPISZ DO NAS.
Odpowiemy w ciągu 48 godzin.